VORES VÆRDIER

Grundtvig og Christen Kolds skoletanker og frihedsprincipper danner grobund for Ravnkilde Børneunivers´ Friskole.
Vores værdier fører til dannelse af DET HELE MENNESKE.
FÆLLESSKAB OG FRIHED TIL FORSKELLIGHED
I Ravnkilde Børneunivers og Friskole omfavner vi hinanden og sikrer, at alle får del i fællesskabet. Fællesskab er vores  kerneværdi, hvor alle med tilknytning til skolen deltager og bidrager. I Ravnkilde Børneunivers kender alle hinanden og fællesskabet dannes på tværs af alder, så de store tager hånd om de små. Her er der rummelighed til at være den man er, samtidig med at man udvikler sig i fællesskab med andre. Fællesskab fødes, når "Jeg bli´r til os¨

TRYGHED OG NÆRVÆR
Vores mål er at skabe et trygt og overskueligt miljø, hvor nærvær og omsorg giver den enkelte mulighed for individuel udfoldelse og udvikling uden at begrænse andres. Tryghed er et grundelement på alle niveauer, der skal være tid, ro og nærvær i samværet med barnet og i mødet med forældre. Nærvær på tværs af alder og blandt alle, som færdes i Ravnkilde Børneunivers og Friskole, giver gode relationer mellem børn og voksne. Det tætte samarbejde mellem vuggestue, børnehave og skole giver en tryg skolestart. Omsorgen for hinanden skaber gode lærings - og legerelationer. Vi har en kultur, hvor der er plads til at fejle, for os er fejl det første skridt til at lære og børnene skal opleve, at den læring man opnår ved at begå fejl, er langt mere værdifuld end den læring, du opnår ved at være fejlfri!

NYSGERRIGHED OG SANSNING
Vi vil styrke og opfordre børnene til at blive nysgerrige på sig selv, få jordforbindelse, finde ind til egne potentialer og egenskaber. Vække barnets forundring og mod og tillid til at udforske. Vi vil undre os sammen og bruge vores sanser og motorik. Vi vil i det trygge miljø udfordre det enkelte barns grænser, så der sker en udvikling og en forståelse af verdens forunderligheder på en tryg og anerkendende måde. Nysgerrighed og udvikling i eget tempo vil give det enkelte barn en lyst til en meningsfuld læring. Fordybelse og sansning giver en ægthed, og barnet vil opleve, at det vi laver giver mening.

UDELIV OG ÅBEN SKOLE
På Ravnkilde Børneunivers og Friskole sætter vi udelivet højt, hvor vi går på opdagelse i naturen omkring os og besøger skoven og mærker årstiderne. Vi har haver og drivhus og dyrker egne grøntsager, som vi bruger på vores ugentlige maddag, hvor børnene får lov til at føle, smage og  lugte og udfordre sig selv i at smage nyt.  Vi laver bålmad og sidder og snitter og hygger ved bålet, som giver et nærvær og samvær, som børnene elsker. Vi besøger lokale erhvervsdrivende og samarbejder med kirken og lokale foreninger, så alt hvad vi laver giver mening og forståelse af den verden vi lever i, hvilket kan danne grundlag for at udforske og forstå den verden, der ligger længere ude. Man skal forstå sin egen kultur for at kunne forstå andres. I Ravnkilde Børneunivers og Friskole er vi åbne for andre kulturer og bringer det i spil i dagligdagen og lærer af hinandens forskellige baggrunde og udvikler ny viden sammen. Undervisningen består af en blanding af projektbaseret undervisning og faglige forløb, hvor færdigheder trænes. Her vil fordybelse og meningsfuld læring danne grundlag for at skabe DET HELE MENNESKE, som kan gå ud i verden med et åbent sind og mod på livet!

Hent vores vedtægter her