Friskole

Friskolen åbner til skoleåret 24/25, 1. skoledag d. 12/8-24.

På Ravnkilde Friskole er der højt til loftet og plads til forskellighed. Vores kerneværdier er trivsel, udvikling og nærvær.

Den daglige SAMLING er med til at skabe et godt fællesskab og en hyggelig stund,  hvor vi synger og hører fortællinger og snakker om dagen, ugen og weekenden. I løbet af dagen har vi PULS, hvor vi får rørt os, gerne på en sjov og aktiv måde, så vi er klar til at gå i gang med faglig indlæring. Hver onsdag har vi udeskole, hvor vi enten tager på tur til fods, på cykel eller med bil, eller vi arbejder i og med vores skolehave. Vi har en ugentlig maddag om torsdagen, hvor vi laver sund mad sammen og gør meget ud af at have en god stund omkring spisningen.

Projektforløb: 
Her er nogle af de projekter, vi vil tage op på tværs af fag og årgange de næste 2 år:

● Danmark og danskerne
● Skolehave og biodiversitet
● Affald og ressourcer
● Natur og kultur
● Verden omkring os
● Virkelighed og fantasi
● Opdagelser
● Krop og sundhed


I projekt timerne, vil eleverne blive udfordret på forskellig vis og med forskellige faglige vinkler på emnet. Eleverne får her mulighed for at deltage aktivt, komme med egne idéer og mærke at det de lærer, giver mening og udvikler dem til at forholde sig og danne egne meninger.Vi vil gøre undervisningen virkelighedsnær, så eleven styrkes til at klare sig i fremtiden og også være klar til en videregående uddannelse efter tiden på friskole. Ved at afveksle med perioder med fag-faglig undervisning, skal læreren støtte og vejlede og sikre sig, at eleverne får viden og fordyber sig i projektet. Når børn får lov at være nysgerrige og undersøgende, og selv være aktive i deres undervisning, oplever de, at teorien kommer mere naturligt og dermed bliver nemmere at forstå.

Mål og evaluering:
Ravnkilde Friskole følger Folkeskolens fælles mål og vejledende læseplaner i alle fag.
GRUNDSKOLE | emu danmarks læringsportal

Vi har stort fokus på tryghed, trivsel og udvikling af egen personlighed. Vi ønsker at vores elever skal føle at de mestrer deres opgaver, sig selv og deres omgivelser og udvikler evner, færdigheder og talenter - frem for at fokusere på præstation og karakterer. Vi tror på, at vi kan udvikle hele mennesker, som kan klare sig godt i et videre uddannelsesforløb.


Tilmeld dit barn her!

Mødetider

Mandag-torsdag 8.20-14.00
Fredag 8.20-13.00

Priser

1200 kr.

(SFO Pris)
800 kr.

Ferieplan

Sommerferie i uge 27 til 32.
Efterårsferie i uge 42.
Juleferie fra den. 20/12 til den 4/1
Vinterferie i uge 8.

Lukket fredag efter Kr. Himmelfart og de 3 dage op til påske

Mad

Middagspause fra 11.30- 12.15, hvor vi finder madpakkerne frem og hvor der er frihed til leg på tværs af alder.