Børneuniversets venner!

Formål:
Støtteforeningen skal danne baggrund for børneuniversets virke. Støtteforeningen har til formål at udbrede viden om børneuniversets eksistens, samt skaffe midler til drift og erhvervelse af børneuniverset. Alt overskud ved afholdte aktiviteter går direkte til Børneuniverset.

Bestyrelse:
Morten Høj Jensen (formand)
Cathrine Have Laursen (næsteformand)
Tina Buus Holmgaard (kasserer)
Lisa Norman Andersen (medlem)
Sabrina Lykke Vinter (medlem)

Kontakt foreningen på vores mail: venner@rbu.dk


Med donationer over 5000,- DKK kommer virksomheder på det fysiske vægbanner som hænger ved indgangen.
For privatpersoner kommer alle navne på ved donationer over 250,- DKK pr. person.

Banneret vil blive opdateret halvårligt.

En stor tak skal lyde til disse virksomheder for deres bidrag

  • Ravnkilde Legatfonden

  • Borgerforeningen