Trygge børn er glade børn

Vi vil give barnet rødder, så det kan gro og vinger, så det kan flyve. I Ravnkilde Børneunivers er der plads og hjerterum til det enkelte barn.

Det er vigtigt for os, at man bliver en del af fællesskabet, hvor man lærer at tage hensyn og udvise respekt for vores medmennesker. Hos os vil vi inspirere og opmuntre til nysgerrighed, lyst og glæden ved at opleve og lære - vi skal undre os sammen og begejstres.

I Ravnkilde Børneunivers vil vi have fokus på de kreative læringsprocesser, hvor man gør brug af krop og sanser og lærer børnene at være skabende, kreative og fantasifulde. Vi styrker det enkelte barns trivsel i et trygt nærmiljø med kendte børn og voksne, hvor vi tager hensyn til det enkelte barns forudsætninger og personlighed.

Børnene skal være en aktiv del i egen hverdag, hvor deres interesser og motivation fører til fordybelse og ny viden. I Ravnkilde Børneunivers vil børnene styrkes i at kunne mærke sig selv. I dagligdag og undervisning er målet at skabe det hele menneske.

Fællesskabet er et grundelement i Børneuniverset, hvor samværet og samspillet med andre skal styrke den enkelte. Her vil vi inspirere til, at barnet bliver innovativ og kreativ og at alle nye idéer kan føre os et nyt sted hen.

Vuggestue

Vuggestuen er en lille og tryg institution, hvor omsorg, nærvær og trivsel er vores kernefokus. Vi er normeret til maximalt 12 vuggestuebørn i alderen 6 mdr. - 3 år.

Læs mere

Børnehave

Børnehaven er et trygt og omfavnende miljø, hvor der skabes rum og plads til det enkelte barns behov, udvikling og potentialer.

Læs mere

Friskole

Friskolen åbner skoleåret 24/25. På Ravnkilde Friskole er der højt til loftet og plads til forskellighed. Vores kerneværdier er trivsel, udvikling og nærvær. 

Læs mere

Indmeld dit barn hos os

Opslagstavle

Husk skole/hjem samtaler den 14. og 15. november

Sæt kryds ved den 15. december til Børneuniversets JULEFEST

INDSKRIVNING AF NYE ELEVER I JANUAR 2024