Sammen bevæger vi børn til at tage store skridt

Hvem er vi?
Ravnkilde Børneunivers og friskole er lokaliseret i et lille landsbysamfund i kanten af Rold Skov. Her kan dit barn starte i vuggestue og fortsætte videre gennem børnehave til og med 9.klasse i et trygt og nærværende miljø.

Vi vil give barnet rødder, så det kan gro og vinger, så det kan flyve. I Ravnkilde Børneunivers og friskole er der plads og hjerterum til det enkelte barn.

Hos os er man en del af fællesskabet, hvor man lærer at tage hensyn og udvise respekt for sine medmennesker. Vi vil inspirere og opmuntre til nysgerrighed og fremme glæden ved at opleve, lære og fordybe sig. Fra vuggestue til børnehave til skole, er det vores mål, at skabe det hele menneske, som kan mærke sig selv og egne evner og styrker, såvel socialt som fagligt.

Kom og vær en del af vores lille friskole, hvor vi har fokus på den gode normering, og hvor vi kan tilbyde et trygt nærmiljø med kendte børn og voksne. Vi bruger naturen og skolens dejlige udeområder dagligt, så børnene lærer på en nærværende og virkelighedsnær måde. At børnene lærer på tværs af alder, øger deres bevidsthed om deres egen og andres udvikling. Herved skabes forståelse for forskelle og ligheder på tværs af årgange.

Vuggestue

Vuggestuen er en lille og tryg institution, hvor omsorg, nærvær og trivsel er vores kernefokus. Vi er normeret til maximalt 12 vuggestuebørn i alderen 6 mdr. - 3 år.

Læs mere

Børnehave

Børnehaven er et trygt og omfavnende miljø, hvor der skabes rum og plads til det enkelte barns behov, udvikling og potentialer.

Læs mere

Friskole

Friskolen åbner skoleåret 24/25. På Ravnkilde Friskole er der højt til loftet og plads til forskellighed. Vores kerneværdier er trivsel, udvikling og nærvær. 

Læs mere

Indmeld dit barn hos os

Opslagstavle


Indskrivning til friskolen
Indskrivningen foregår onsdag den 17. januar klokken 16.00, hvor skoleleder Helle Randers vil tage imod jer og vise jer rundt på skolen og fortælle om, hvordan en dagligdag på Ravnkilde Friskole ser ud.
- se mere her